Reklambaserad inredningsarkitektur

Två giganter, reklamvärlden och arkitekturvärlden, möts för att skapa funktionella och kommersiellt fungerande lösningar.

Reklambaserad inredningsarkitektur är reklam som har fått ta plats i arkitektritade miljöer. Miljöer där arkitekten i förväg har fått möjlighet att rita in ytor för olika reklambudskap. Oftast brukar det både inom reklam och arkitektur finnas ett formspråk där den andra parten inte är tilltänkt, men det behöver inte vara så. Du som marknadsförare kan samarbeta med arkitekter för att på bästa möjlig sätt exponera din produkt. Två giganter, reklamvärlden och arkitekturvärlden, möts för att skapa funktionella och kommersiellt fungerande lösningar.

Fotokakel Branding™ är ett material som i arkitekturvärlden går in dels som byggmaterial men även som ett konstmaterial. Materialet ritas in i miljöer där man vill tillsätta en extra dimension till en redan given yta. Om ytan redan från början är avsedd för en viss avsändare kan du som marknadsförare bidra till att sätta en unik prägel på miljön, och samtidigt lyfta fram en produkt eller ett varumärke.

Idag får ofta arenor och samlingsställen namn efter sponsorer. Det handlar om stora summor som investeras i olika byggnadskomplex. Hur exponeras sedan sponsorerna i den miljö de sponsrar? Med Fotokakel Branding™ kan budskap och marknadsföring byggas in från början, och besökaren kontinuerligt bli påmind om närvaron. Om detta genomförs på ett estetiskt och ändamålsenligt sätt blir marknadsföringen en integrerad del av miljön. Något som inte bara upplevs som reklam utan som något accepterat som ger mervärde.

Reklambaserad inredningsarkitektur är något som kommer att ta mer och mer plats i framtiden. Det kommer sätta en ny prägel på hur byggnader, miljöer och platser ser ut och dess olika funktionaliteter. Det här är ett nytt sätt att tänka och Fotokakel Branding™ ska ses som ett verktyg för dig som vill ta ett steg i denna riktning.